KONTAKT:  treningoveplanynamieru@gmail.com


Úvod
Úvod

Pohyb, akákoľvek pohybová úloha, je základnou biologickou potrebou človeka. V minulosti boli pohybové schopnosti človeka nevyhnutné pre prežitie, ale v nedávnej minulosti a súčasnosti sa pohyb stal skôr módnym doplnkom a nevyhnutnosť pre udržanie si zdravia a samozrejme aj ideálnej postavy. Preto vznikol aj pojem šport, z latinského disportare – baviť sa, alebo z anglického sport – zábava rozptýlenie. Šport sa stal základom pohybovej časti ľudskej činnosti, kultúrno-spoločenského javu a spoločenského hnutia. Šport prenikol aj do sféry podnikania ako nezanedbateľný zdroj príjmov. Jadrom športu sa stala aktívna športová činnosť, a cieľom športu sa stal športový výkon. Šport sa stal symbolom aktívneho spoločenského života a úspešný športovci sa stali celebritami a bohatými obchodníkmi so svojím menom ako obchodnou značkou. Šport prenikol do všetkých odvetví spoločnosti a obchodu. Šport na seba prevzal aj výchovno-vzdelávaciu funkciu, zdravotnú funkciu hlavne v preventívnej oblasti, kultúrnu funkciu v oblasti zábavy obyvateľstva, ale aj reprezentačnú funkciu v oblasti medzinárodného športového zápolenia a reprezentácie jednotlivých štátov a národov. Šport sa rozdelil na rekreačný šport a výkonnostný, vrcholový šport.

Stanovte si svoj tréningový cieľ a my vám pomôžeme s jeho dosahovaním.

Motto: „Mať plán sa oplatí“

Ako dosiahnuť svoj cieľ? Najprv je nevyhnutné ten cieľ poznať, vydať sa na cestu a neustúpiť pred prvými prekážkami a nutkaniami prestať.

Naším cieľom a poslaním je ponúknuť cvičencom rôznej výkonnosti a špecializácie komplexnú metodiku rozvoja jednotlivých pohybových schopností na základe teoretických poznatkov a dlhoročných praktických skúseností. A to pomocou najúčinnejšieho nástroja pre akýkoľvek tréningový proces, a tým je Harmonogram, teda plán tréningu navrhnutý na kratšie obdobie (mikrocyklus), stredne dlhé obdobie (mezocyklus), alebo na dlhšie tréningové obdobie (makrocyklus).

Po vyše 30-ročných skúsenostiach z aktívneho vrcholového športu, po získaní 5-tich titulov Majstra sveta a Majstra Slovenska v bojových umeniach, mnohých víťazstiev a medailových umiestnení na vrcholných podujatiach – Majstrovstvá Európy, US Open, Dutch Open, Irish Open, Czech Open, po mnohých rokoch trénovania detí, mládeže a dospelých, spolupráce s mnohými športovými odborníkmi a úspešnými trénermi z rôznych športových odvetví, skúsenostiach z kulturistických silových aj atletických súťaží, som sa rozhodol ponúknuť svoje bohaté praktické skúsenosti aj teoretické znalosti z Fakulty TV a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, širokej verejnosti.

V dnešnom digitálnom svete je jednoduché si vyhľadať mnoho rôznych cvikov na všetky svalové partie. Našim cieľom ale je zoskupiť tieto cviky do komplexného a zmysluplného celku, čím bude každý cvik zaradený v správnom poradí pre jeho plné využitie a tým dosiahnutie efektívnejšieho športového výkonu.

Ponúkame viac ako 1200 tréningových plánov rozdelených podľa kategórií vyspelosti cvičencov (začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý) a rozvoja jednotlivých pohybových schopností (maximálna sila, objemová sila, výbušná sila, tvarovanie, vytrvalosť, a pod.), ktoré ponúknu každému cvičencovi širokú škálu kombinácií a inšpirácií pri dosahovaní svojho športového cieľa, ako aj pri tvorbe vlastných tréningových plánov a kombinácií cvičení, čím posunieme možnosti svojho rozvoja a vnútornej motivácie ďalej a vyhneme sa či už pretrénovaniu alebo tzv. „vyhoreniu“.

Stavba tréningového procesu umožňuje a vyžaduje aby tento proces prebiehal podľa určitého plánu (postupu). Plánovanie je logické usporiadanie obsahu tréningového procesu v súlade s cieľmi a podmienkami prípravy.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NjQzY